ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านประดู่งาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2522  โดยการนำของชาวบ้านประกอบด้วยนายจวน  นัดทะยาย และ นายมี  สบอ่อน  ร่วมใจกันบริจาคที่ดิน จำนวน 12 ไร่  2 งาน 85 ตารางวา  พร้อมทั้งร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  1  หลัง  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 4 ซึ่งขณะนั้นเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง

  • พ.ศ.2523 ได้รับงบประมาณ ขุดบ่อขนาด 10 x 20 วา
  • พ.ศ.2524 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ จำนวน 1 หลัง
  • พ.ศ.2525 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ  จำนวน 1 หลัง
  • พ.ศ.2527 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง
  • พ.ศ.2538 คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับชาวบ้าน บริจาคเงินสร้างรั้วคอนกรีต 36,000 บาท
  • พ.ศ.2540 นางศิวพร เลาหกุลวิวัฒน์  ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้าน บริจาคเงินสร้างอาคารอเนกประสงค์ 60,000 บาท

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านประดู่งามได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 63 คน  มีห้องเรียนจำนวน 8 ห้องเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม
ผอ.รร.บ้านประดู่งามเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.