ประวัติโรงเรียน


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
ผอ.รร.บ้านไร่พัฒนา







เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.