โรงเรียนบ้านวังพง

ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านวังพง
หมู่ 2 บ้านวังพง ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
e-mail : 36030192@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://bwp.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : -

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางวิชชุดา ยินดี
ผอ.รร.บ้านวังพงเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.