ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านท่าชวน
หมู่ 6 บ้านท่าชวน ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
e-mail : 36030205@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://btc.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ :

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านท่าชวนเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.