โรงเรียนบ้านหนองขาม

ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านหนองขาม
หมู่ 2 บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
e-mail : 36030176@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://nka.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : 044-870440

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ
ผอ.รร.บ้านหนองขามเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.