โรงเรียนบ้านโสกคร้อ

ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านโสกคร้อ
หมู่ 15 บ้านโสกคร้อพัฒนา ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
e-mail : 36030185@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://bsk.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : 044-109277

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสายหยุด ผาดี
ผอ.รร.บ้านโสกคร้อเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.