โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
หมู่ 2 บ้านใหม่สามัคคี ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
e-mail : 36030120@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://bms.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : 044-870394

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายณรงค์ ดวงพรม
ผอ.รร.บ้านใหม่สามัคคีเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.