โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว

ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว
หมู่ 4 บ้านหนองกองแก้ว ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
e-mail : 36030116@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://nkk.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : 044-870435

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสำอาง คำเสียง
ผอ.รร.บ้านหนองกองแก้วเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.