โรงเรียนหินฝนวิทยาคม

ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ติดต่อเรา

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
หมู่ 10 บ้านหินฝน ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
e-mail : 36030128@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://hfw.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : -

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประทีป ลี้พล
ผอ.รร.หินฝนวิทยาคมเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.