โรงเรียนบ้านวังตาท้าว

ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านวังตาท้าว
หมู่ 3 บ้านวังตาท้าว ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
e-mail : 36030124@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://wtt.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : 044-870549

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวิรัช ฉันทิยานนท์
ผอ.รร.บ้านวังตาท้าวเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.