ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านประดู่งาม
หมู่ 8 บ้านประดู่งาม ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
e-mail : 36030165@chaiyaphum3.go.th.
เว็บไซต์ : http://pdn.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : 090-2390131

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม
ผอ.รร.บ้านประดู่งามเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.