ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
หมู่ 9 บ้านหนองใหญ่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
e-mail : 36030137@chaiyaphum.go.th
เว็บไซต์ : http://bny.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : 089-2549905

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางยินดี เบียดนอก
ผอ.รร.บ้านหนองใหญ่เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.