ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา
หมู่ 13 บ้านบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
e-mail : 36030135@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://brp.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : 044-890047

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
ผอ.รร.บ้านไร่พัฒนาเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.