โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์

ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
หมู่ 4 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
e-mail : 36030169@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://wtl.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : 044-870439

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายเจน พรมสอาด
ผอ.รร.บ้านวังตาลาดสมบูรณ์เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.