ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
หมู่ 3 บ้านกุ่ม ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220
e-mail : 36030086@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://bku.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : 08-98472704

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ผอ.รร.บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.