ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ
หมู่ 10 บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220
e-mail : 36030075@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://nel.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : 044-056887

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประวิทย์ อาชา
ผอ.รร.บ้านหนองอีหล่อเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.