โรงเรียนบ้านทามจาน

ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านทามจาน
หมู่ 5 บ้านหลุมปูน ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
e-mail : 36030043@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://btj.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : 044-109211

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านทามจานเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.