โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล

ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล
หมู่ 2 บ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
e-mail : 36030014@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://bkr.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : -

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านขามราษฎร์นุกูลเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.