ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านเดื่อ
หมู่ 5 บ้านเดื่อ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
e-mail : 36030006@chaiyaphum3.go.th.
เว็บไซต์ : http://bdu.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : 044-851327

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาววิยะดา แสนวิชัย
ผอ.รร.บ้านเดื่อเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.