ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านห้วย
หมู่ 3 บ้านห้วย ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
e-mail : 36030032@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://bhu.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : -

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านห้วยเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.