ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
หมู่ 12 บ้านโนนสง่า ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
e-mail : 36030025@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://bnj.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : 044-890519

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายทนง พงศ์สมัย
ผอ.รร.บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.