โรงเรียนบ้านดอนละนาม

ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านดอนละนาม
หมู่ 11 บ้านดอนละนาม ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
e-mail : 36030024@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://dln.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : 044-890521

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านดอนละนามเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.