โรงเรียนบ้านหนองโจด

ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2562 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนประถมศึกษา 63200.00
2 2561 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30แผ่น/นาที 120000.00
3 2559 อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก 154800.00
4 2558 อาคารเรียน สปช.101/26 งานรางน้ำ เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนประตู 250000.00

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายเทพพร แถววิชา
ผอ.รร.บ้านหนองโจดเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.