ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2562 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนประถมศึกษา 31600.00
2 2562 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ประถมศึกษา 65500.00
3 2561 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 199000.00
4 2560 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานปูกระเบื้อง 87800.00
5 2557 อาคารเรียนแบบ ป1ฉ ใต้ถุนสูง รื้อหลังคา เปลี่ยนหลังคา 227000.00

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม
ผอ.รร.บ้านประดู่งามเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.