โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์

ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2562 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ก่อนประถม 29600.00
2 2562 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ก่อนประถม 59800.00
3 2562 คสล.บนผิวเดิมหนา 0.12 ม.กว้าง 5 ม. 373300.00
4 2562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 123500.00
5 2561 อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) 389000.00
6 2561 ึค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 233500.00
7 2560 ซ่อมแซมบ้านพักครู หลังคา ฝ้า หน้าต่าง ประตู ทาสีเสา 200000.00
8 2560 อาคารเรียน สปช.105/29 งานเปลี่ยนหลังคา 250000.00
9 2560 DLIT 192560.00

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายเจน พรมสอาด
ผอ.รร.บ้านวังตาลาดสมบูรณ์เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.