โรงเรียนบ้านหนองจะบก

ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2562 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ก่อนประถม 14800.00
2 2562 LED TV 55 นิ้ว ละเอียด 1920*1080 23200.00
3 2561 อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก 154800.00
4 2560 ซ่อมแซมบ้านพักครู หลังคา ฝาผนัง หน้าต่าง 200000.00
5 2559 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) 180000.00

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์
ผอ.รร.บ้านหนองจะบกเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.