ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2562 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ก่อนประถม 29600.00
2 2562 LED TV 55 นิ้ว ละเอียด 1920*1080 23200.00
3 2561 Active borad พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short Throw 120000.00
4 2561 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 350900.00
5 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 350000.00
6 2560 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) 180000.00
7 2560 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ก่อนประถมศึกษา 59800.00
8 2560 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูกระเบื้อง 113000.00
9 2558 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 65500.00
10 2558 อาคารเรียนแบบสามัญ 302 งานรื้อถอนหลังคา เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา ครอบสันโค้ง ประตู หน้าต่าง ทาสี อาคารเรียนแบบ 102/26 งานรื้อถอน 170000.00

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ผอ.รร.บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.