ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2560 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง เทพื้น ปูกระเบื้อง เปลี่ยนประตู (LF) 113000.00

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประวิทย์ อาชา
ผอ.รร.บ้านหนองอีหล่อเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.