ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

---- ไม่พบข้อมูล -----

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านห้วยเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.