ข้อมูลผู้บริหารนางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประดู่งาม

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม
ผอ.รร.บ้านประดู่งามเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.