ข้อมูลผู้บริหารนายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
ผอ.รร.บ้านไร่พัฒนาเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.