ข้อมูลผู้บริหารนายสมศักดิ์ ทองหลาบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงลาน

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมศักดิ์ ทองหลาบ
ผอ.รร.บ้านดงลานเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.