โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ

ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลผู้บริหารนายประวิทย์ อาชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประวิทย์ อาชา
ผอ.รร.บ้านหนองอีหล่อเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.