โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา

ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลผู้บริหารนายหาญชัย ถาวงษ์กลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง
ผอ.รร.บ้านทุ่งสว่างวัฒนาเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.