ข้อมูลผู้บริหารนางสาววิยะดา แสนวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาววิยะดา แสนวิชัย
ผอ.รร.บ้านเดื่อเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.