โรงเรียนบ้านร่วมมิตร

ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวสมพร ถาวรกาย
ผอ.รร.บ้านร่วมมิตรเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.