สำหรับผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนบ้านโสกคร้อ ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

Adm!n เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


โรงเรียนที่เปิดใช้งานเว็บไซต์

1. จัตุรัสวิทยานุกูล http://jtr.chaiyaphum3.go.th * รร.คุณภาพฯ
2. บ้านมะเกลือโนนทอง http://mkt.chaiyaphum3.go.th/
3. บ้านหนองบัวใหญ่ http://nby.chaiyaphum3.go.th/ * รร.คุณภาพฯ
4. บ้านหนองไผ่ล้อม http://npl.chaiyaphum3.go.th/
5. บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) http://nbr.chaiyaphum3.go.th/
6. บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) http://blh.chaiyaphum3.go.th/ * รร.คุณภาพฯ
7. บ้านห้วยยาง http://bhy.chaiyaphum3.go.th/
8. บ้านหนองหญ้าข้าวนก http://nyk.chaiyaphum3.go.th/
9. บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) http://bnj.chaiyaphum3.go.th/
10. บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) http://kpp.chaiyaphum3.go.th/
11. บ้านส้มป่อย http://bsp.chaiyaphum3.go.th/ * รร.คุณภาพฯ
12. ชุมชนบัวบานสามัคคี http://ccb.chaiyaphum3.go.th/ * รร.คุณภาพฯ
13. บ้านหนองม่วง http://bnm.chaiyaphum3.go.th/
14. บ้านโคกโต่งโต้น http://ktt.chaiyaphum3.go.th/
15. บ้านห้วย http://bhu.chaiyaphum3.go.th/
16. บ้านหนองโดน http://bnd.chaiyaphum3.go.th/
17. บ้านร้านหญ้า http://bry.chaiyaphum3.go.th/ * รร.คุณภาพฯ
18. บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) http://bpl.chaiyaphum3.go.th/
19. บ้านโนนฝาย http://bnf.chaiyaphum3.go.th/
20. บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) http://wsm.chaiyaphum3.go.th
21. บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) http://btl.chaiyaphum3.go.th * รร.คุณภาพฯ
22. บ้านเดื่อ http://bdu.chaiyaphum3.go.th/
23. บ้านขามราษฎร์นุกูล http://bkr.chaiyaphum3.go.th/
24. บ้านโนนคร้อ http://bnk.chaiyaphum3.go.th/ * รร.คุณภาพฯ
25. บ้านใหม่นาดี http://mnd.chaiyaphum3.go.th/
26. บ้านนา http://bna.chaiyaphum3.go.th/
27. บ้านหนองลูกช้าง http://nlc.chaiyaphum3.go.th/
28. บ้านงิ้ว http://bng.chaiyaphum3.go.th/
29. ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) http://nbk.chaiyaphum3.go.th/
30. บ้านหนองลุมพุก http://nlp.chaiyaphum3.go.th * รร.คุณภาพฯ
31. บ้านสระสี่เหลี่ยม http://ssl.chaiyaphum3.go.th/
32. บ้านทุ่งสว่างวัฒนา http://tsw.chaiyaphum3.go.th/
33. ชุมชนชวนวิทยา http://ccw.chaiyaphum3.go.th/ * รร.คุณภาพฯ
34. บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) http://pkt.chaiyaphum3.go.th/
35. บ้านเกาะมะนาว http://kmn.chaiyaphum3.go.th/ * รร.คุณภาพฯ
36. จอมแก้ววิทยา http://jkw.chaiyaphum3.go.th/
37. บ้านเสลาประชารัฐ http://slp.chaiyaphum3.go.th/
38. หินตั้งพิทยากร http://htp.chaiyaphum3.go.th/
39. บ้านห้วยทราย http://bhs.chaiyaphum3.go.th/
40. ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) http://cbp.chaiyaphum3.go.th/ * รร.คุณภาพฯ
41. ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) http://cnw.chaiyaphum3.go.th/
42. บ้านทองคำพิงวิทยา http://tkp.chaiyaphum3.go.th/
43. บ้านกลอยสามัคคี http://bks.chaiyaphum3.go.th/
44. บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) http://htl.chaiyaphum3.go.th/
45. บ้านตาล http://btn.chaiyaphum3.go.th/
46. วังกะอาม http://wka.chaiyaphum3.go.th/
47. บ้านหนองอีหล่อ http://nel.chaiyaphum3.go.th/
48. หัวสระวิทยา http://hsw.chaiyaphum3.go.th/ * รร.คุณภาพฯ
49. บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) http://bku.chaiyaphum3.go.th/
50. หนองประดู่วิทยา http://npd.chaiyaphum3.go.th/
51. บ้านโคกแสว http://kos.chaiyaphum3.go.th/
52. บ้านหนองดง http://bno.chaiyaphum3.go.th/
53. โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ http://kht.chaiyaphum3.go.th/ * รร.คุณภาพฯ
54. โคกเพชรวิทยาคาร http://kpw.chaiyaphum3.go.th/ * รร.คุณภาพฯ
55. บ้านโปร่งมีชัย http://pmc.chaiyaphum3.go.th/
56. โคกสำราญราษฎร์อำนวย http://ksr.chaiyaphum3.go.th/
57. บ้านซับยาง http://www.subyang.ac.th
58. ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว http://hyj.chaiyaphum3.go.th/ * รร.คุณภาพฯ
59. บ้านหนองจะบก http://njb.chaiyaphum3.go.th/
60. บ้านโนนมะกอกงาม http://nmk.chaiyaphum3.go.th
61. บ้านวังคมคาย http://wkk.chaiyaphum3.go.th/
62. ซับถาวรพัฒนา http://stw.chaiyaphum3.go.th/
63. บ้านห้วยเกตุ http://bhk.chaiyaphum3.go.th/
64. อนุบาลเทพสถิต http://att.chaiyaphum3.go.th/ * รร.คุณภาพฯ
65. บ้านดงลาน http://bdl.chaiyaphum3.go.th/
66. บ้านซับไทร http://bss.chaiyaphum3.go.th/
67. บ้านโคกไค http://kok.chaiyaphum3.go.th/
68. บ้านซับหมี http://bsm.chaiyaphum3.go.th/
69. บ้านไร่พัฒนา http://brp.chaiyaphum3.go.th/ * รร.คุณภาพฯ
70. บ้านวังอ้ายคง http://wik.chaiyaphum3.go.th/
71. บ้านโคกกระเบื้องไห http://kkb.chaiyaphum3.go.th/
72. บ้านหนองใหญ่ http://bny.chaiyaphum3.go.th/
73. วังใหม่พัฒนา http://wmp.chaiyaphum3.go.th/
74. บ้านประดู่งาม http://pdn.chaiyaphum3.go.th/
75. บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา http://bkp.chaiyaphum3.go.th/ * รร.คุณภาพฯ
76. บ้านไทรงาม http://bsn.chaiyaphum3.go.th/
77. บ้านนาประชาสัมพันธ์ http://bnp.chaiyaphum3.go.th/ * รร.คุณภาพฯ
78. บ้านวังตาท้าว http://wtt.chaiyaphum3.go.th/
79. บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ http://bhp.chaiyaphum3.go.th/
80. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) http://oop.chaiyaphum3.go.th/
81. หินฝนวิทยาคม http://hfw.chaiyaphum3.go.th/
82. บ้านโคกสะอาด http://bko.chaiyaphum3.go.th/
83. บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ http://kan.chaiyaphum3.go.th/
84. ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว http://crw.chaiyaphum3.go.th/ * รร.คุณภาพฯ
85. บ้านหัวหนอง http://bhn.chaiyaphum3.go.th/
86. บ้านปากค่ายช่องแมว http://pkc.chaiyaphum3.go.th/
87. บ้านโสกปลาดุก http://spd.chaiyaphum3.go.th/ * รร.คุณภาพฯ
88. ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) http://pmu.chaiyaphum3.go.th/
89. บ้านท่าศิลา http://tsl.chaiyaphum3.go.th/
90. บ้านหนองจาน http://njn.chaiyaphum3.go.th/
91. บ้านโคกสะอาด http://bkd.chaiyaphum3.go.th/ * รร.คุณภาพฯ
92. โป่งขุนเพชร http://pkp.chaiyaphum3.go.th/
93. บ้านดอนกอก http://donkok.orgfree.com
94. บ้านวังกะทะ http://wkt.chaiyaphum3.go.th/
95. บ้านหัวสะพาน http://hsp.chaiyaphum3.go.th/
96. บ้านสำนักตูมกา http://snt.chaiyaphum3.go.th/
97. บ้านท่าโป่ง http://btp.chaiyaphum3.go.th/ * รร.คุณภาพฯ
98. บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง http://bpd.chaiyaphum3.go.th/
99. ชุมชนบ้านห้วยแย้ http://chy.chaiyaphum3.go.th/ * รร.คุณภาพฯ
100. บ้านห้วยยางดี http://hyd.chaiyaphum3.go.th/
101. บ้านใหม่สามัคคี http://bms.chaiyaphum3.go.th/
102. บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) http://ncs.chaiyaphum3.go.th * รร.คุณภาพฯ
103. บ้านหนองผักชี http://www.bannongphakchee.ac.th/
104. รังงามวิทยา http://rnw.chaiyaphum3.go.th/
105. บ้านหนองตอ http://bnt.chaiyaphum3.go.th
106. บ้านหนองขาม http://nka.chaiyaphum3.go.th/
107. บ้านหนองแขม http://nok.chaiyaphum3.go.th/
108. บ้านโกรกกุลา http://kol.chaiyaphum3.go.th/
109. บ้านสามหลักพัฒนา http://bsl.chaiyaphum3.go.th/
110. บ้านท่ากูบ http://btk.chaiyaphum3.go.th/ * รร.คุณภาพฯ
111. บ้านวังขอนสัก http://wks.chaiyaphum3.go.th/
112. บ้านหนองนกเขียน http://nnk.chaiyaphum3.go.th/
113. บ้านท่าชวน http://btc.chaiyaphum3.go.th/
114. บ้านซับใหม่ http://bsu.chaiyaphum3.go.th/ * รร.คุณภาพฯ
115. บ้านวังพง http://bwp.chaiyaphum3.go.th/
116. บ้านตลุกคูณพัฒนา http://tlk.chaiyaphum3.go.th/