โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร

ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


กิจกรรมของโรงเรียน

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


e-Service


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายณัฎฐพงศ์ บุญหนา
ผอ.รร.ตาเนินราษฎร์วิทยาคารเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.