กิจกรรมของโรงเรียน

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


e-Service


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์
ผอ.รร.บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.